Set 2 kh膬n b么ng bay – Kids Plaza – Kidsplaza , SKU-7261691766730 – tiki.vn 馃洅Top1Shop馃洅 馃嚮馃嚦Top1Vietnam馃嚮馃嚦 馃泹馃洅 馃嚮馃嚦馃嚮馃嚦馃嚮馃嚦馃泹馃洅

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

19,000.00

Last updated on 08/08/2022 03:31
Set 2 kh膬n b么ng bay – Kids Plaza – Kidsplaza , SKU-7261691766730 – tiki.vn 馃洅Top1Shop馃洅 馃嚮馃嚦Top1Vietnam馃嚮馃嚦 馃泹馃洅 馃嚮馃嚦馃嚮馃嚦馃嚮馃嚦馃泹馃洅

19,000.00

Description

Set 2 kh膬n b么ng bay – Kids Plaza – Kidsplaza , SKU-7261691766730 – tiki.vn 馃洅Top1Shop馃洅 馃嚮馃嚦Top1Vietnam馃嚮馃嚦 馃泹馃洅 馃嚮馃嚦馃嚮馃嚦馃嚮馃嚦馃泹馃洅

Set 2 kh膬n b么ng bay- Kids Plaza

Kh膬n b么ng bay l脿 m峄檛 trong nh峄痭g s岷 ph岷﹎ kh么ng th峄 thi岷縰 trong danh s谩ch 膽峄 s啤 sinh c峄 b茅.

Nh岷眒 ch峄憂g b峄 b岷﹏, c么n tr霉ng, t谩c nh芒n kh谩c x芒m nh岷璸 v脿o da m岷穞 b茅.

Set 2 kh膬n b么ng bay c峄 KidsPlaza 膽瓢峄 s岷 xu岷 tr锚n d芒y chuy峄乶 ti锚n ti岷縩 v脿 l脿m t峄 nh峄痭g ch岷 li峄噓 cao c岷, m峄乵 m岷, kh么ng ch峄゛ c谩c ch岷 膽峄檆 h岷, kh么ng g芒y k铆ch 峄﹏g cho b茅.

膼岷穋 膽i峄僲 v脿 c么ng d峄g

S岷 ph岷﹎ 膽峄 s啤 sinh cho b茅 膽茫 膽瓢峄 nghi锚n c峄﹗ v脿 thi岷縯 k岷 m峄檛 c谩ch v么 c霉ng k峄 l瓢峄g, v峄沬 k铆ch th瓢峄沜 v峄玜 v岷穘, thu岷璶 ti峄噉, d峄 s峄 d峄g 膽峄 gi煤p m岷 b岷 v峄 cho b茅 m峄檛 c谩ch t峄憈 nh岷.

Kh膬n b么ng bay (kh膬n voan) d霉ng 膽峄 che m岷穞 cho b茅 khi 膽i ra 膽瓢峄漬g, tr谩nh b峄 b岷﹏ v脿 gi贸, c么n tr霉ng bay v脿o m岷穞, m岷痶 v脿 da b茅, c谩c m岷 c贸 th峄 g岷 ch茅o kh膬n th脿nh d岷g m农 nh峄 che l锚n m岷穞 ho岷穋 b岷 b茅 r峄搃 tr霉m, ph峄 kh膬n l锚n 膽岷, di峄噉 t铆ch c峄 kh膬n kh谩 l峄沶 v脿 c贸 th峄 che ph峄 ho脿n to脿n ph岷 膽岷 c农ng nh瓢 ng峄眂 c峄 b茅.

V峄沬 thi岷縯 k岷 nh峄 g峄峮, c贸 th峄 gi岷穞 膽瓢峄 v脿 s峄 d峄g nhi峄乽 l岷, gi谩 c岷 r岷 kinh t岷, kh膬n voan che m岷穞 l脿 s岷 ph岷﹎ th峄眂 s峄 h峄痷 铆ch.

Gi谩 s岷 ph岷﹎ tr锚n Tiki 膽茫 bao g峄搈 thu岷 theo lu岷璽 hi峄噉 h脿nh. B锚n c岷h 膽贸, tu峄 v脿o lo岷 s岷 ph岷﹎, h矛nh th峄ヽ v脿 膽峄媋 ch峄 giao h脿ng m脿 c贸 th峄 ph谩t sinh th锚m chi ph铆 kh谩c nh瓢 ph铆 v岷璶 chuy峄僴, ph峄 ph铆 h脿ng c峄搉g k峄乶h, thu岷 nh岷璸 kh岷﹗ (膽峄慽 v峄沬 膽啤n h脿ng giao t峄 n瓢峄沜 ngo脿i c贸 gi谩 tr峄 tr锚n 1 tri峄噓 膽峄搉g)…..

Kidsplaza

go.isclix.com/deep_link/5490542209468627421?url=https://tiki.vn/set-2-khan-bong-bay-kids-plaza-p170779857.htmlCode Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-tiki.vn

Code Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-Kidsplazatiki.vn

馃洅馃泹馃洅tiki.vn 馃洅Top1Shop馃洅 馃嚮馃嚦Top1Vietnam馃嚮馃嚦 馃泹馃洅 馃嚮馃嚦馃嚮馃嚦馃嚮馃嚦馃泹馃洅

膼峄 d霉ng cho b茅馃洅馃洅馃洅馃洅7261691766730馃洅

go.isclix.com/deep_link/5490542209468627421?url=https://tiki.vn/set-2-khan-bong-bay-kids-plaza-p170779857.html

Additional information

Specification: Set 2 kh膬n b么ng bay – Kids Plaza – Kidsplaza , SKU-7261691766730 – tiki.vn 馃洅Top1Shop馃洅 馃嚮馃嚦Top1Vietnam馃嚮馃嚦 馃泹馃洅 馃嚮馃嚦馃嚮馃嚦馃嚮馃嚦馃泹馃洅

Th瓢啤ng hi峄噓

Kidsplaza

Xu岷 x峄 th瓢啤ng hi峄噓

Vi峄噒 Nam

Xu岷 x峄

Vi峄噒 Nam

Top2 - Vkids.vn - Top1Kids - Top1Fashion  - Made In Vietnam
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart