Đổi trả hàng hóa

ĐIỀU KIỆN ĐỔI HÀNG:

- Hàng nguyên ri : Quý khách được quyền đổi trả hàng nguyên ri trong vòng 25 ngày kể từ ngày mua hàng ,có thu thêm phụ phí đổi trả hàng . Hàng đổi phải sạch sẽ, còn nguyên nhãn mác, bao bì.

- Hàng lỗi : Hỗ trợ quý khách kiểm tra và đổi trả hàng lỗi trong vòng 25 ngày kể từ ngày mua hàng.