Mục được đánh dấu với thẻ "c522 - váy cotton in elsa":

Sản phẩm

C522 - Váy cotton in Elsa, bé gái, hiệu Ilovenext, size 3-7, r/5 (t6a0)
300 sản phẩm

Số lượng mua tối thiểu cho mã : "C522 - Váy cotton in Elsa, bé gái, hiệu Ilovenext, size 3-7, r/5 (t6a0)" là 5sp ( 1ri ).