HVkids

29 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8, S3-Size nhỡ 6-14
920232-ZM6- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu Fendi, đen, hiệu HVkids, size bé 6t-10t, ri5/t7b5(b2)/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


29 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8, S3-Size nhỡ 6-14
920232-ZM5- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu Fendi, vàng, hiệu HVkids, size bé 6t-10t, ri5/t7b5(b2)/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


29 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8, S3-Size nhỡ 6-14
920232-ZM4- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu Fendi, nâu, hiệu HVkids, size bé 6t-10t, ri5/t7b5(b2)/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


29 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8, S3-Size nhỡ 6-14
920232-ZM3- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu Fendi, cam, hiệu HVkids, size bé 6t-10t, ri5/t7b5(b2)/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


29 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8, S3-Size nhỡ 6-14
920232-ZM2- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu Fendi, rêu, hiệu HVkids, size bé 6t-10t, ri5/t7b5(b2)/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


29 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8, S3-Size nhỡ 6-14
920232-ZM1- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu Fendi, xanh lá, hiệu HVkids, size bé 6t-10t, ri5/t7b5(b2)/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


77 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Nỉ Da Cá, HVkids, 8, S4-Size to 8-16
910263-ZM2- Quần bé trai,nỉ da cá,dài bo gấu,in 89,ghi sáng,hiệu HVkids,size nhỡ 9t-14t,ri6/t7b11(c1)/2

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


77 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Nỉ Da Cá, HVkids, 8, S4-Size to 8-16
910263-ZM1- Quần bé trai,nỉ da cá,dài bo gấu,in 89,ghi tối,hiệu HVkids,size nhỡ 9t-14t,ri6/t7b11(c1)/2

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


27 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
920233-ZM4- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu Fendi, đen, hiệu HVkids, size bé 1t-5t, ri5t7b5(b2)/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


27 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
920233-ZM3- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu Fendi, cam, hiệu HVkids, size bé 1t-5t, ri5t7b5(b2)/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


27 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
920233-ZM2- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu Fendi, vàng, hiệu HVkids, size bé 1t-5t, ri5t7b5(b2)/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


27 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
920233-ZM1- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu Fendi, xanh lá, hiệu HVkids, size bé 1t-5t,ri5t7b5(b2)/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


112 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S4-Size to 8-16
940372-ZM4- Bộ bé gái, cotton, dài tay, in đôi chân, màu vàng, hiệu HVkids, size to 10t-16t, ri7/t6b3(b1)/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :7sp ( 1ri ).


112 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S4-Size to 8-16
940372-ZF1- Bộ bé gái, cotton, dài tay, in cô gái đội mũ đeo kính, màu tím, hiệu HVkids, size to 10t-16t, ri7/t6b3(b1)/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :7sp ( 1ri ).


112 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S4-Size to 8-16
940372-ZE1- Bộ bé gái, cotton, dài tay, in 3 cô gái, hồng đậm, hiệu HVkids, size to 10t-16t, ri7/t6b3(b1)/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :7sp ( 1ri ).


112 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S4-Size to 8-16
940372-ZD1- Bộ bé gái, cotton, dài tay, in 2 cô gái đội mũ, hồng đậm, hiệu HVkids, size to 10t-16t, ri7/t6b3(b1)/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :7sp ( 1ri ).


112 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S4-Size to 8-16
940372-ZC1- Bộ bé gái, cotton, dài tay, in cô gái, màu hồng cam, hiệu HVkids, size to 10t-16t, ri7/t6b3(b1)/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :7sp ( 1ri ).


29 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
920150-ZM7- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu FENDI, đen, hiệu HVkids, size nhỡ 6t-10t, ri5/T7b3c1/2

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


29 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
920150-ZM6- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu FENDI, vàng .hiệu HVkids, size nhỡ 6t-10t, ri5/T7b3c1/2

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


29 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
920150-ZM5- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu FENDI, vàng đậm, , hiệu HVkids, size nhỡ 6t-10t, ri5/T7b3c1/2

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


29 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
920150-ZM4- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu FENDI, xanh lá, hiệu HVkids, size nhỡ 6t-10t, ri5/T7b3c1/2

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


29 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
920150-ZM3- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu FENDI, xanh rêu, hiệu HVkids, size nhỡ 6-10/ri5/T7b3c1/2

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


29 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
920150-ZM2- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu FENDI, hồng, hiệu HVkids, size nhỡ 6-10/ri5/T7b3c1/2

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


29 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
920150-ZM1- Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu FENDI, cam, hiệu HVkids, size nhỡ 6-10/ri5/T7b3c1/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


27 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
920149-ZM8-Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu FENDI, đen, hiệu HVkids, size bé 1-5/ri5/T7b3c1/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


27 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
920149-ZM7-Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu FENDI, xanh lá, hiệu HVkids, size bé 1-5/ri5/T7b3c1/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


27 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
920149-ZM6-Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu FENDI, xanh rêu, hiệu HVkids, size bé 1-5/ri5/T7b3c1/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


27 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
920149-ZM5-Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu FENDI, nâu, hiệu HVkids, size bé 1-5/ri5/T7b3c1/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


27 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
920149-ZM4-Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu FENDI, hồng, hiệu HVkids, size bé 1t-5t, ri5/T7b3c1/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


27 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
920149-ZM3-Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu FENDI, cam, hiệu HVkids, size bé 1-5/ri5/T7b3c1/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


27 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
920149-ZM2-Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu FENDI, vàng đậm, hiệu HVkids, size bé 1-5/ri5/T7b3c1/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


27 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
920149-ZM1-Áo bé trai, cotton, dài tay, thêu FENDI, vàng, hiệu HVkids, size bé 1-5/ri5/T7b3c1/1

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


112 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S4-Size to 8-16
940372-ZM3- Bộ bé gái, cotton, dài tay, in đôi chân, hồng cam, hiệu HVkids, size to 10-16/ri7/t6b3(b1)/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :7sp ( 1ri ).


112 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S4-Size to 8-16
940372-ZM2- Bộ bé gái, cotton, dài tay, in đôi chân, hồng phấn, hiệu HVkids, size to 10-16/ri7/t6b3(b1)/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :7sp ( 1ri ).


112 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S4-Size to 8-16
940372-ZM1- Bộ bé gái, cotton, dài tay, in đôi chân, hồng đậm, hiệu HVkids, size to 10-16/ri7/t6b3(b1)/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :7sp ( 1ri ).


112 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S4-Size to 8-16
940372-ZC3- Bộ bé gái, cotton, dài tay, in cô gái, hồng phấn, hiệu HVkids, size to 10-16/ri7/t6b3(b1)/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :7sp ( 1ri ).


112 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S4-Size to 8-16
940372-ZC2- Bộ bé gái, cotton, dài tay, in cô gái, hồng đậm, hiệu HVkids, size to 10-16/ri7/t6b3(b1)/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :7sp ( 1ri ).


112 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S4-Size to 8-16
940372-ZC1- Bộ bé gái, cotton, dài tay, in cô gái, hồng cam, hiệu HVkids, size to 10-16/ri7/t6b3(b1)/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :7sp ( 1ri ).


112 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S4-Size to 8-16
940372-ZA3- Bộ bé gái, cotton, dài tay, in cô gái đội mũ, hồng đậm, hiệu HVkids, size to 10-16/ri7/t6b3(b1)/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :7sp ( 1ri ).


112 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S4-Size to 8-16
940372-ZA2- Bộ bé gái, cotton, dài tay, in cô gái đội mũ, hồng phấn, hiệu HVkids, size to 10-16/ri7/t6b3(b1)/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :7sp ( 1ri ).


112 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Cotton, HVkids, S4-Size to 8-16
940372-ZA1- Bộ bé gái, cotton, dài tay, in cô gái đội mũ, hồng cam, hiệu HVkids, size to 10-16/ri7/t6b3(b1)/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :7sp ( 1ri ).


95 K_sỉ  
295 sản phẩm
Vải Kate, HVkids, S4-Size to 8-16
920152-M4- Áo somi bé trai, cộc tay, phối kẻ, xanh nhạt,hiệu HVkids, size nhỡ S-2XL/ri5/T7b3c1/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


95 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Kate, HVkids, S4-Size to 8-16
920152-M3- Áo somi bé trai, cộc tay, phối kẻ, xanh trời, hiệu HVkids, size nhỡ S-2XL/ri5/T7b3c1/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


95 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Kate, HVkids, S4-Size to 8-16
920152-M2- Áo somi bé trai, cộc tay, phối kẻ, xanh coban, hiệu HVkids, size nhỡ S-2XL/ri5/T7b3c1/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


95 K_sỉ  
300 sản phẩm
Vải Kate, HVkids, S4-Size to 8-16
920152-M1- Áo somi bé trai, cộc tay, phối kẻ, ghi, hiệu HVkids, size nhỡ S-2XL/ri5/T7b3c1/3

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).