HVkids

1 2 3
0 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
XB0293-A5- Bộ bé trai, cotton, cộc tay 317, in chữ Versace, màu cam, hiệu HV Kids, size nhỡ 3t-7t, ri5

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


0 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
XB0293-A4- Bộ bé trai, cotton, cộc tay 317, in chữ Versace, màu vàng, hiệu HV Kids, size nhỡ 3t-7t, ri5

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


0 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
XB0293-A3- Bộ bé trai, cotton, cộc tay 317, in chữ Versace, màu đỏ, hiệu HV Kids, size nhỡ 3t-7t, ri5

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


0 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
XB0293-A2-Bộ bé trai, cotton, cộc tay 317, in chữ Versace, màu đen, hiệu HV Kids, size nhỡ 3t-7t, ri5

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


0 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Cotton, HVkids, S2-Size bé 1-8
XB0293-A1-Bộ bé trai, cotton, cộc tay 317, in chữ Versace, màu trắng, hiệu HV Kids, size nhỡ 3t-7t, ri5

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :5sp ( 1ri ).


0 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Lanh, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
XV0109-A1- Váy bé gái, lanh, bèo ngực, nền xanh, hiệu HV Kids, sai nhỡ 8t-14t, ri7/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :7sp ( 1ri ).


0 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Lanh, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
XV0108-A1- Váy bé gái, lanh, 2dây, in lá xanh ,nền hồng, hiệu HV Kids, sai nhỡ 8t-14t, ri7/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


0 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S4-Size to 8-16
XB0294-A8- Bộ bé gái, chất đũi, tay hến, in lá, màu xanh dương, hiệu HV, size đại 11t-16t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


0 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S4-Size to 8-16
XB0294-A7- Bộ bé gái, chất đũi, tay hến, in lá, màu đỏ, hiệu HV, size đại 11t-16t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


0 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S4-Size to 8-16
XB0294-A6- Bộ bé gái, chất đũi, tay hến, in lá, màu trắng, hiệu HV, size đại 11t-16t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


0 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S4-Size to 8-16
XB0294-A5- Bộ bé gái, chất đũi, tay hến, in lá, màu vàng,, hiệu HV, size đại 11t-16t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


0 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S4-Size to 8-16
XB0294-A4- Bộ bé gái, chất đũi, tay hến, in lá, màu đỏ, hiệu HV, size đại 11t-16t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


0 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S4-Size to 8-16
XB0294-A3- Bộ bé gái, chất đũi, tay hến, in lá, màu than, hiệu HV, size đại 11t-16t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


0 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S4-Size to 8-16
XB0294-A1-Bộ bé gái, chất đũi, tay hến, in lá, màu xanh, hiệu HV, size đại 11t-16t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S2-Size bé 1-8
XB0283-F1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in quả chanh leo, màu trắng, hiệu HV kids, size nhí 1t-6t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S2-Size bé 1-8
XB0283-E1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in quả chanh leo, màu than, hiệu HV kids, size nhí 1t-6t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S2-Size bé 1-8
XB0283-D1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in hoa cúc, màu trắng, hiệu HV kids, size nhí 1t-6t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S2-Size bé 1-8
XB0283-C1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in hoa dâm bụt, màu đen, hiệu HV kids, size nhí 1t-6t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S2-Size bé 1-8
XB0283-B1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in hoa dâm bụt, màu xám đen, hiệu HV kids, size nhí 1t-6t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S2-Size bé 1-8
XB0283-A1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in hoa dâm bụt, màu trắng, hiệu HV kids, size nhí 1t-6t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


60 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S2-Size bé 1-8
XV0088- A8- Váy bé gái, đũi, tay hở, in lá, màu hồng phấn, hiệu HV Kids, size bé 1t-6t, ri6/t4b

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


60 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S2-Size bé 1-8
XV0088- A7- Váy bé gái, đũi, tay hở, in lá, màu xanh trắng, hiệu HV Kids, size bé 1t-6t, ri6/t4b

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


60 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S2-Size bé 1-8
XV0088- A6- Váy bé gái, đũi, tay hở, in lá, màu xanh đậm, hiệu HV Kids, size bé 1t-6t, ri6/t4b

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


60 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S2-Size bé 1-8
XV0088- A5- Váy bé gái, đũi, tay hở, in lá, màu xanh, hiệu HV Kids, size bé 1t-6t, ri6/t4b

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


60 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S2-Size bé 1-8
XV0088- A4- Váy bé gái, đũi, tay hở, in hoa, màu than, hiệu HV Kids, size bé 1t-6t, ri6/t4b

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


60 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S2-Size bé 1-8
XV0088- A3- Váy bé gái, đũi, tay hở, in hoa, màu trắng, hiệu HV Kids, size bé 1t-6t, ri6/t4b

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


60 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S2-Size bé 1-8
XV0088- A2- Váy bé gái, đũi, tay hở, in hoa, màu xanh dương, hiệu HV Kids, size bé 1t-6t, ri6/t4b

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


60 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S2-Size bé 1-8
XV0088- A1- Váy bé gái, đũi, tay hở, in hoa, màu đỏ, hiệu HV Kids, size bé 1t-6t, ri6/t4b

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
XB0291-L1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in hoa cam sọc , nền than, hiệu HV kids, size nhỡ 7t-12t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
XB0291-K1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in hoa đỏ , nền trắng, hiệu HV kids, size nhỡ 7t-12t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
XB0291-I1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in hoa đỏ cam, nền trắng, hiệu HV kids, size nhỡ 7t-12t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
XB0291-H1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in hoa cam sọc, nền nền xanh, hiệu HV kids, size nhỡ 7t-12t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
XB0291-G1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in hoa cam sọc, nền đỏ, hiệu HV kids, size nhỡ 7t-12t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
XB0291-F1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in quả chanh leo, màu trắng, hiệu HV kids, size nhỡ 7t-12t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
XB0291-E1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in quả chanh leo, màu than, hiệu HV kids, size nhỡ 7t-12t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
XB0291-D1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in hoa cúc, màu trắng, hiệu HV kids, size nhỡ 7t-12t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
XB0291-C1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in hoa dâm bụt, màu đen, hiệu HV kids, size nhỡ 7t-12t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
XB0291-B1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in hoa dâm bụt, màu xám đen, hiệu HV kids, size nhỡ 7t-12t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


62 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Đũi, HVkids, S3-Size nhỡ 6-14
XB0291-A1- Bộ bé gái, đũi ,ngắn tay, in hoa dâm bụt, màu trắng, hiệu HV kids, size nhỡ 7t-12t, ri6/t4a

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


58 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Lanh, HVkids, S2-Size bé 1-8
XA0102-B3- Áo bé gái, lanh, hai dây in hoa lá, màu hồng đỗ, hiệu HV Kids, size bé 1t-6t, ri6/t4

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


58 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Lanh, HVkids, S2-Size bé 1-8
XA0102-B2- Áo bé gái, lanh, hai dây in hoa lá, màu trắng, hiệu HV Kids, size bé 1t-6t, ri6/t4

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


58 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Lanh, HVkids, S2-Size bé 1-8
XA0102-B1- Áo bé gái, lanh, hai dây in hoa lá, màu cam, hiệu HV Kids, size bé 1t-6t, ri6/t4

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


58 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Lanh, HVkids, S2-Size bé 1-8
XA0102-A3- Áo bé gái, lanh, hai dây in hoạ tiết, màu xanh , hiệu HV Kids, size bé 1t-6t, ri6/t4

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


58 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Lanh, HVkids, S2-Size bé 1-8
XA0102-A2- Áo bé gái, lanh, hai dây in hoạ tiết, màu đỏ, hiệu HV Kids, size bé 1t-6t, ri6/t4

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).


58 K_giá_sỉ  
Còn hàng
Vải Lanh, HVkids, S2-Size bé 1-8
XA0102-A1- Áo bé gái, lanh, hai dây in hoạ tiết, màu hồng đậm, hiệu HV Kids, size bé 1t-6t, ri6/t4

Số lượng mua tối thiểu cho mã này là :6sp ( 1ri ).

1 2 3